รู้หลักแทงไฮโล แล้วเงินจะตามมา

เมื่อเริ่มเกมส์ให้ผู้สมัครเข้าสู่หน้าเกมส์และเลือกเดิมพันในเลขที่ท่านผู้สมัครต้องการในเวลาที่กำหนด คือ 40 วินาทีแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เขย่าลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกในโหล ว่าผลออกมาจะเป็นเลขอะไรทั้ง 3 หน้า

  1. การแทงไฮโล แบบการเต็ง สูง - ต่ำ

โดยเป็นการนับแต้มของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก สูง คือ มีผลบวกกันได้คะแนนตั้งแต่ 11 - 17 หรือ ต่ำ คือ มีผลบวกกันได้คะแนนตั้งแต่ 4 - 10 มีอัตราการชำระ 1 เท่าของยอดการแทง ในกรณีที่ลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกออกเลขอย่างเดียวกันทั้ง 3 ลูก (ตอง) จะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ

  1. การเดิมพันไฮโล รูปแบบการเต็ง คู่- คี่

เป็นการเดิมพันนับแต้มรวมกันของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก คู่ หมายถึง มีผลของคะแนนรวมเท่ากับ 5 7 9 11 13 15 17 และ คี่ หมายถึง มีผลรวมของแต้มเท่ากับ 4 6 8 10 12 14 16 มีอัตราการจ่าย 1 เท่า ของยอดเดิมพัน ในกรณีที่ลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกออกเลข

  1. การแทงไฮโล แบบการเต็งเลข

การเต็งเลขเป็นการคาดเดาคะแนนของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก ถ้าผลของแต้มลูกเต๋าตรงกับที่เราแทงจะถือว่าเราชนะ

- ลูกเต๋าออกตรง 1 ลูก จ่าย 1 เท่า ของยอดที่เดิมพัน

- ลูกเต๋าออกตรง 2 ลูก จ่าย 2 เท่า ของยอดที่แทง

- ลูกเต๋าออกตรง 3 ลูก จ่าย 3 เท่า ของยอดที่แทง

  1. การเดิมพันไฮโล แบบการแทงเลขคู่

การเดิมพันแบบเลขคู่ เป็นการคาดเดาว่าลูกเต๋า 2 ใน 3 ลูกมีผลออกมาเป็นเลขเดียวกัน 1 คู่ โดยมีทั้งหมด 6 คู่ตัวเลข มีอัตราการชำระ 8 เท่า ของยอดการแทง

  1. การเดิมพันไฮโล แบบผลรวมจำนวนแต้ม

เป็นการทำนายแต้มของลูกเต๋าทั้งหมด 3 ลูก รวมกันทั้งหมด 14 เลข ตั้งแต่ 4 ถึง 17 โดยแต่ละตัวเลขจะมีการจ่าย ดังนี้

- แทง 8 หรือ 13 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 8 เท่า ของยอดการแทง

- แทง 7 หรือ 17 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 12 เท่า ของยอดการแทง

- แทง 6 หรือ 15 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 14 เท่า ของยอดการแทง

- แทง 5 หรือ 16 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 18 เท่า ของยอดการแทง

- แทง 4 หรือ 17 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 50 เท่า ของยอดการแทง

- แทง 9 10 11 หรือ 12 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 6 เท่า ของยอดการแทง

  1. การเดิมพันไฮโล แบบการแทงตอง แบบไม่เจาะจงตัวเลข

เป็นการทายแต้มของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก เหมือนกันทั้ง 3 ลูก (ตอง) จะตองคะแนนไหนก็ได้มีทั้งหมด 6 ชุด หมายเลขตอง 1 ถึง ตอง 6 อัตราการจ่าย 24 เท่าของยอดการเดิมพัน

  1. การแทงไฮโล แบบการแทงตอง แบบเจาะจงตัวเลข

เป็นการคาดเดาคะแนนของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก เหมือนกันทั้ง 3 ลูก (ตอง) จะตองแต้มไหนก็ได้มีทั้งหมด 6 ชุด เลขตอง 1 ถึง ตอง 6 หากผลออกมาเป็นตองเลขที่เดิมพันนั้นๆ จะมีอัตราการจ่าย 150 ของยอดการเดิมพัน

  1. การแทงไฮโล แบบแทง 2 ตัวเลขที่ไม่เหมือนกัน

โดยเป็นการคาดเดาว่าลูกเต๋า 2 ใน 3 ลูก มีเลขเหมือนกันที่เราเดิมพัน โดยมีทั้งหมด 15 คู่ ตัวเลข มันอัตราการจ่าย 5 เท่า ของยอดการแทง

Leave a Comment